Sort By:

Rp 4.950.000
SVGA (800 x 600) | 3200 Lumens | 15,000:1 | HDMI, 2 x RCA, USB type A, USB type B, d-Sub 15pin, Wifi Optional
Rp 6.250.000
WXGA (1280 x 800) | 3300 Lumens | 15000:1 | USB Type-A/B, Compi IN, HDMI, VGA, Wifi Optional
Rp 7.650.000
WXGA(1280 x 800) | 3600 Lumens | 15,000 : 1 | USB Type-A/B, VGA, HDMI, Compi IN, Wifi Optional
Rp 5.350.000
XGA (1024 X 768) | 3300 Lumens | 15,000:1 | HDMI, 2 x RCA, USB type A, USB type B, d-Sub 15pin, Wifi Optional
Rp 5.950.000
XGA (1024 X 768) | 3600 Lumens | 15.000 : 1 | 1xD-Suv 15pin; 1xRCA; 1x HDMI (MHL not supported), 1x 2 RCA, 1x USB type A, 1xSB type B, Wifi Optional